Sprzedaż i zakładanie spółek

Sprzedaż i zakładanie spółek

Spółki Prawa Handlowego są szczególną formą prowadzenia działalności gospodarczej, która w Polsce regulowana jest Kodeksem Spółek Handlowych (KSH). Regulacjom objętym  Kodeksem jest sposób powstawania spółek handlowych (forma aktu założycielskiego poświadczonego notarialnie) jak również rejestracja samej spółki w stosownym Rejestrze prowadzonym przez właściwy Sąd. Samo funkcjonowanie spółek jest ściśle określone w KSH, i nakłada na Zarządzie spółki wiele obowiązków (np. Sprawozdawczość finansową).

W związku z zawiłymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rejestracji i funkcjonowania spółek proponujemy Państwu pomoc w rejestracji Spółek Prawa Handlowego.

Pomagamy zarejestrować poniższe formy:

  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółki akcyjne
  • Spółki jawne
  • Spółki komandytowe
  • Spółki z o.o. – komandytowe
  • Fundacje
  • Stowarzyszenia
  • Inne według potrzeb

Dla osób, którym zależy na szybkim rozpoczęciu działalności proponujemy zakup jednej z naszych Gotowych Spółek z o.o.. Szczegółowy opis na temat Gotowych Spółek znajdziecie Państwo tutaj